Tänk globalt, återvinn lokalt!

Att återvinna är idag en självklarhet och det ska inte vara en ansträngning. Det blir allt viktigare att ta vara på det material som går att återanvända. Vi hjälper dig göra processen att återvinna så enkel som möjligt. Få ett grönt, gott samvete samtidigt som du kan koncentrera dig på din verksamhet. Läs mer om de material som vi kan ta emot längre ner på sidan.

Plast

Järnskrot

Wellpapp

Brännbart avfall

Metaller

Trä

Elektronik

Batteri

Däck

Färgat och ofärgat glas

Plaster kan delas upp i två huvudkategorier, Termoplast och Härdplast. Termoplast kan smältas och formas om medans Härdplastens kemiska struktur blir förstört. Det är viktigt att man återvinner all plast då den fortfarande huvudsakligen är tillverkad på råolja och är skadlig för miljön.

Oädla metaller eller orena metaller blir klassat som järn- eller fragskrot. Om ett objekt innehåller fler material så hamnar det oftast under denna kategorin tills de olika materialen separerats.

Wellpapp är ett högst återanvändbart material som består utav löv- och barrmassa samt returnerad wellpapp som i tre lager är limmad med huvudsakligen majsstärkelse. Tidningar och kopieringspapper sorteras inte som wellpapp, smutsig eller plastad wellpapp sorteras heller inte under wellpapp.

Brännbart avfall är det som blir kvar efter att alla återvinningsbara material har sorterats ut. Detta innefattar exemplevis en del av ens vardagliga sopor. Det material vi får in som brännbart avfall sorteras noga ännu en gång innan det transporteras vidare till en förbränningsstation där det omvandlas till energi.

Metaller varierar i egenskaper och i pris. Men gemensamt är de eftertraktade i återvinnings sammanhang där de effektivt smälts ner och kan återanvändas. Jämfört med att bryta ny metall kan återvinning spara upp till 85% energi. Vanliga metaller som återvinns är : Aluminium, Koppar, Brons, Zink och Stål.

Trä som återvinns flisas och utvinns till energi. Det som tas emot är obehandlat trä och målat trä vilket innefattar tex dörrar, utemöbler och träavfall. Spånskivor och plywood återvinns även som trä. Impregnerat trä sorteras som farligt avfall då det i många fall innehåller bl.a. koppar. Kontakta oss om du är osäker.

Elektronik använder vi dagligen i vårt moderna samhälle. Komplexa apparater som innehåller plast och metall. Även om en elektronisk apparat inte funkar är dess delar mycket återanvändbara.

Batterier vi använder och har använt innehåller en mängd olika tungmetaller. Tungmetaller (som tex. bly, kvicksilver och mangan) bryts inte ned i naturen och hamnar tillslut i våran mat. De är skadliga och bör därför hanteras med expertis.

Ett däck är en gummimassa med många olika ämnen som har balanserats för olika egenskaper. Ett använt däck behöver återvinnas då det inte innehåller ämnen som naturen lätt kan bryta ned, det är lättantändligt  och innehåller giftiga ämnen.

Glas kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst, men processen är känslig och kräver att det sorterade glaset inte innehåller andra material. Porslin, speglar, fönster, glödlampor är några exempel på glas eller glasliknande material som inte sorteras i samma glas återvinning. Det är även viktig att separera på färgat och ofärgat glas.

Norje Åkeri AB

Thure Carlssons väg

294 35 Sölvesborg

 

0456-41500

Info@norjeakeri.se

Ni slänger - Vi hämtar!

Alla problem går att lösa

© Studio Fiktiv

Norje Åkeri AB

Thure Carlssons väg

294 35 Sölvesborg

0456-41500

Info@norjeakeri.se

© Studio Fiktiv